fbpx

Tietosuojaseloste – asiakas- ja markkinointirekisteri

1. Rekisterinpitäjä Puskamestarit. Puskamestarit on Takkula Group Oy:n (Y-tunnus 2776306-7) aputoiminimi. Osoite: Kalliotie 20 as 25, 90500 Oulu.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Joona Takkula, joona@puskamestarit.fi, puh. +358 44 020 4789

3. Rekisterin nimi Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on yhteydenpito asiakkaisiin ja  asiakassuhteiden ylläpito, mukaan lukien laskutus ja perintä, markkinointi ja palveluiden kehittäminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö Tiedot, joita asiakkaiden kohdalla voidaan käsitellä: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen nimi, y-tunnus, laskutusosoite, maksuehto, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti. Muut asiakastiedot: alennukset, reklamaatiot, takuuasiat ja muut kaupalliset tiedot.

Tällä sivustolla käytetään Google Analytics -palvelua, joka kerää käyttäjistä anonyymiä tietoa evästeiden avulla. Käyttämällä näitä verkkosivuja ja hyväksymällä evästeet, käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Yhteydenottolomakkeilla saatavia tietoja käytetään tietojen antajan suoraan kontaktointiin yrityksen toimesta sähköpostitse tai puhelimitse. Tietojen antajalle voidaan lähettää myös ajankohtaisia tiedotteita sähköpostitse. Tietojen antaja voi muuttaa viestintäasetuksia milloin tahansa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Pääsääntöisesti rekisteröityjen henkilötietoja ei luovuteta ulkopuoliselle. Mikäli henkilötietoja luovutetaan, henkilötietojen käyttäjä sitoutuu käyttämään siirrettyjä tai luovutettuja henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun, esimerkiksi perintätoimiston hoitaessa sopimuksenmukaisia tehtäviään. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille, mikäli siihen on lakisääteinen peruste.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Jos rekisteriin saadaan manuaalista aineistoa tai sitä tulostetaan, huolehtii rekisterin pitäjä sen säilytykseen lukitussa tilassa varmistaen, ettei henkilötietoja käytetä muihin tarkoituksiin kuin tässä selosteessa on mainittu.

9. Rekisteröidyn oikeudet Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Tietojen säilytysaika Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan, ellei niiden säilyttämiselle ole laillista käsittelyperustetta.

Tietosuojaseloste – uusasiakashankinnan rekisteri

1. Rekisterinpitäjä Puskamestarit. Puskamestarit on Takkula Group Oy:n (Y-tunnus 2776306-7) aputoiminimi. Osoite: Kalliotie 20 as 25, 90500 Oulu.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Joona Takkula, joona@puskamestarit.fi, puh. +358 44 020 4789

3. Rekisterin nimi Uusasiakashankinnan rekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen uusasiakashankinnan kannalta. Tietoja käytetään rekisteröidylle suunnatussa markkinointiviestinnässä, kuten sähköpostin uutiskirjemarkkinoinnissa, jossa tiedotetaan Puskamestareiden ajankohtaisista asioista, tiedotteista,  palveluista sekä vinkeistä pihanhoitoon. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus käsitellä henkilötietoja sähköisessä markkinoinnissa tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja uusasiakashankintaan liittyen.

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteri pitää sisällään tietoja potentiaalisista asiakkaista. Tietomerkinnät ovat mm: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä mahdollinen tietojen luovutushetkellä osoitettu kiinnostus tiettyyn palveluun. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi arvontojen, kilpailujen tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä. Henkilötietojen luovuttaja vastaa näiden henkilötietojen oikeellisuudesta ja luovutuksen perusteista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Uusasiakashankinnan rekisterin henkilötietoja ei luovuteta Puskamestareiden (Takkula Group Oy) ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille, mikäli siihen on lakisääteinen peruste.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Jos rekisteriin saadaan manuaalista aineistoa tai sitä tulostetaan, huolehtii rekisterin pitäjä sen säilytykseen lukitussa tilassa varmistaen, ettei henkilötietoja käytetä muihin tarkoituksiin kuin tässä selosteessa on mainittu.

9. Rekisteröidyn oikeudet Tässä rekisterissä oleva henkilö voi missä tahansa vaiheessa puuttaa viestintäasetuksiaan tai pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Tietojen säilytysaika Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan, ellei niiden säilyttämiselle ole laillista käsittelyperustetta.